Home
Informatie
Nieuwe Selecties 2014
Selecties Potlelies 2014
Toppers van 2014
Uitschieters van 2013
De Top van 2012
De Eredivisie van 2011
Snijlelies
Retail Selecties
R. & D.
Nieuwsbrief
Suggesties
Zoeken

Belangrijke Informatie over Mak-Leek, Inc.'s Participatiesysteem

De geselecteerde Oriental en Aziatische zaailingen op deze Website worden door Mak-Leek, Inc. aangeboden via het 'Participatiesysteem', volgens, maar niet uitsluitend onder de volgende voorwaarden:


Aantal Deelnemers

 1. Van elke aangeboden selectie is een maximaal aantal participatie-overeenkomsten. Deze aantallen kunnen niet overschreden worden.

 2. Een participatie-overeenkomst per lelie hybride heeft een maximaal areaal: 10.000 weefselkweekbolletjes geeft recht op 900 RR2 areaal

 3. Mocht op een later tijdstip blijken, dat het geselecteerde ras voor uitbreiding in aanmerking komt, dan vindt deze uitbreiding plaats bij de participatiedeelnemers.


Weefselkweek

 • Per selectie wordt aangegeven het minimaal aantal te bestellen weefselkweekbolletjes.

 • De participatiedeelnemer bestelt via een Bemiddelingsbureau deze weefselkweekbolletjes rechtstreeks bij gerechtigd(e) laboratorium(s).


Verhandelen

 • Aangeboden selecties voor het partipatiesysteem hebben op dit moment nog geen Kwekersrecht.

 • Deelnemers dienen te weten, dat er, voordat door Mak-Leek, Inc. Kwekersrecht heeft aangevraagd c.q. verkregen, de betreffende geselecteerde Lelie Hybriden niet aangeboden c.q. verhandeld mogen worden.


Licentie-Overeenkomst

 • Bij het verkrijgen van Kwekersrecht dienen de participatiedeelnemers een licentie-overeenkomst met Mak-Leek, Inc. te tekenen.

 • Participatiedeelnemer, nu licentienemer van een Lelie Hybride, is gerechtigd om leverbare bollen aan te bieden.

 • Bij Kwekersrecht kan participant/licentienemer de licentie overdoen c.q. verkopen aan een derde partij, zolang dit gaat volgens de inhoud van de licentie-overeenkomst.


Royalties

Na het verkrijgen van het Kwekersrecht is de particiepatiedeelnemer/licentienemer verplicht over het geteelde areaal per teeltjaar een royaltie-vergoeding af te dragen aan Mak-Leek, Inc. .


Onder Voorbehoud

 • Partijen die mee doen, dienen zelf teler te zijn, of verbonden te zijn met een of meerdere telers in zijn of haar organisatie.

 • Partijen dienen onder Europese wetgeving te vallen; er mag door participanten alleen in de EEG geteeld worden.

 • Mak-Leek, Inc. behoudt zich te allen tijde het recht voor om bepaalde partijen uit te sluiten.


Andere Mogelijkheden

 • Via groepsverband kunnen er ook Mak-Leek, Inc. leliesoorten geteeld worden. De groep bepaalt o.a. zelf het te telen areaal en de prijzen voor het leverbaar.

 • Voor informatie over mogelijkheden van andere aanbiedingen, zoals via een samenwerkingsverband met Mak-Leek, Inc. betreffende geselecteerde leliesoorten, kunt u contact opnemen met Mak-Leek, Inc. of uw eigen vertegenwoordiger.

Terug naar de Top


JAM.
Copyright 2004. All rights reserved.
Revised: 09/02/2014